Om oss

Om Workin Quo

1 Vår vision
2 Affärsidé
3 Hörnstenar
4 Hållbarhet
Vår vision

Vision

Vår vision är att utmana det gamla sättet att jobba, detta gör vi genom att leverera konsulter och tjänster utefter ert behov, där den ena konsultens jobb är klart tar den andre konsulten över. De konsulter som jobbar med er är medvetna om de andra konsulternas jobb som är gjorda på företaget så det blir ett flow i arbete. Vårt mål är att effektivisera er verksamhet, ge er de tjänster och funktioner ni behöver för att nå er optimala effektivitet.

Vision
Affärsidé

Affärsidé

Vi matchar uppdragsgivare med rätt kompetens, är stöd och kommunikatör under hela uppdraget. Vi tror på långsiktiga samarbeten som präglas av win-win.

Vi är oberoende då vi inte har egna konsulter vilket gör oss opartiska. Rätt person på rätt plats är vår filosofi. 

Vi har även ett ben i arbetsmarknadsprojekt. 

Affärsidé
Hörnstenar

Hörnstenar

  • Rätt person på rätt plats

  • Vara oberoende

  • Skräddarsydda lösningar utefter era behov

  • Vi är ert stöd

  • Vi samordna om det behövs flera konsulter och säkerhetsställer att de verkar i symbios 

 

Hörnstenar
Hållbarhet

Hållbarhet

Vårt engagemang och arbetet med CSR-frågor genomsyrar vårt dagliga arbete.

Ekonomiskt ansvar tar vi genom att följa både etiska och juridiska riktlinjer när vi driver våra affärer, detta gäller både valet av underleverantörer, samarbetspartners och kunder.

I det sociala pratar vi aktivt med våra konsulter för att säkerhetsställa att det mår bra och trivs på sin arbetsplats, om en konsult mår dåligt eller om det förekommer diskriminering tar vi tag i detta direkt. Allt för att säkerhetsställa en trygg och harmonisk arbetsplats.   

Vi åker helst kollektivt / cyklar till våra möten och prioriterar tåg framför flyg och bilresor

  • Vi minimerar pappersförbrukningen och strävar efter att bli så papperslösa som möjligt
  •  Vi använder oss enbart av grön el.
  • Om möjligt så köper vi in återvunnen elektronik.
Hållbarhet