Användarvillkor

Vi följer GDPR.

Kontrakt

När du använder våra Tjänster accepterar du alla villkor i avtalet. Din användning av våra Tjänster lyder under vår Cookiepolicy och Sekretesspolicy som reglerar hur vi samlar in, använder, delar och lagrar dina personuppgifter.

Du godkänner att du genom att klicka på ”Gå med nu”, ”Gå med i Workin Quo”, ”Registrera” eller liknande, registrerar dig på, går in på eller använder våra tjänster (beskrivs nedan) samtycker till att ingå ett juridiskt bindande kontrakt med Workin Quo (även om du använder våra Tjänster åt ett företags vägnar). Om du inte godkänner detta kontrakt (”Kontrakt” eller ”Användaravtal”), ska du inte klicka på ”Gå med nu” (eller liknande) och inte gå in på eller använda några av våra Tjänster. Om du vill säga upp detta kontrakt kan du göra det när som helst genom att stänga ditt konto och sluta besöka eller använda våra Tjänster

Medlemmar och Besökare

När du registrerar dig och går med i någon av Workin Quo Tjänster blir du en Medlem. Om du väljer att inte registrera dig för våra Tjänster kan du som ”Besökare” använda några av våra funktioner.

Ändringar

Vi kan göra ändringar i Kontraktet.

Vi kan emellanåt ändra detta Kontrakt, vår sekretesspolicy och vår cookiepolicy. Eventuella materiella ändringar meddelas via våra Tjänster, eller med andra medel, för att ge dig möjligheten att granska ändringarna innan de träder i kraft. Vi instämmer i att ändringarna inte ska vara retroaktiva. Om du motsätter dig någon ändring kan du avsluta ditt konto. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att vi publicerat eller skickat ett meddelande om ändringar i dessa villkor betyder att du godkänner de ändrade villkoren från och med det datum de börjar

Skyldigheter

Tjänstbehörighet

Här följer några av de löften du förbinder dig till i detta Kontrakt:

Du har behörighet att ingå detta Kontrakt och du uppfyller vårt ”Ålderskrav”.

Tjänsten är inte avsedd att användas av någon under 18 år.

För att kunna använda Tjänsterna godkänner du att: (1) du måste uppfylla ”Ålderskravet”

” (beskrivs nedan) eller äldre; (2) endast ha ett Workin Quo-konto och det måste vara i ditt riktiga namn; och (3) du inte sedan tidigare har begränsats från åtkomst till Tjänsterna av Workin Quo. Att skapa ett konto med falsk information bryter mot våra villkor. Detta inbegriper också konton som registreras å andras vägnar eller åt personer som är under 18 år.

Ditt Konto

Du kommer att hemlighålla ditt lösenord.

Du kommer inte att dela konto med någon annan och du kommer att följa våra regler och lagen.

Medlemmar är kontoägare. Du samtycker till: (1) att använda ett starkt och säkert lösenord och förvara det på en säker plats; (2) att inte överföra någon del av ditt konto (t.ex. kontakter) och (3) att följa lagen och riktlinjerna i RÄTT och FEL.

Du ansvarar för allt som sker via ditt konto om du inte stänger det eller rapporterar missbruk.

I förhållandet mellan dig och andra (inklusive din arbetsgivare) så ägs kontot av dig. Om 

Aviseringar och Meddelanden

Du godkänner att vi skickar aviseringar och meddelanden till dig via våra webbplatser, våra appar och din kontaktinformation. Om din kontaktinformationen inte är aktuell kan det hända att du inte får viktiga aviseringar.

Du godkänner att vi skickar aviseringar och meddelanden till dig på följande sätt: (1) i Tjänsten, eller (2) till kontaktinformationen som du tillhandahållit oss (såsom e-postadress, telefonnummer eller fysisk adress). Du samtycker till att hålla din kontaktinformation uppdaterad.

Tjänsteåtkomst

Vi kan ändra eller avsluta våra Tjänster eller ändra våra priser framåtriktat.

Vi kan ändra, stänga av eller avsluta våra Tjänster. Vi kan även fastställa nya priser framåtriktat med rimligt varsel i den utsträckning som det tillåts av lagen.

Vi kan inte lova att lagra eller fortsätta visa information och material som du lagt upp. Workin Quo är ingen lagringstjänst. Du samtycker till att vi inte har några skyldigheter att lagra, underhålla eller tillhandahålla en kopia på något material eller någon information som du eller andra tillhandahåller, förutom i den mån det krävs av tillämplig lag och i enlighet med vår sekretesspolicy.

Övrigt material samt övriga webbplatser och applikationer

Din användning av andras innehåll och information som lagts upp på våra Tjänster sker på egen risk.

Andra kan erbjuda sina egna produkter och tjänster genom våra Tjänster och vi är inte ansvariga för dessa tredjepartsaktiviteter.

När du använder Tjänsterna kan du stöta på material eller information som är felaktig, ofullständig, fördröjd, vilseledande, olaglig, stötande eller på annat sätt skadlig. I allmänhet granskar inte Workin Quo material som tillhandahålls av våra medlemmar eller andra. Du accepterar att vi inte är ansvariga för andras (inkl. andra Medlemmars) innehåll eller information. Vi kan inte alltid förhindra den här sortens missbruk av våra Tjänster, och du accepterar att vi inte är ansvariga för missbruket. Du vidkänner risken att du eller din organisation felaktigt kopplas till innehåll om andra när vi meddelar kontakter och följare att du eller din organisation har nämnts i nyheterna.

Begränsningar

Vi har rätt att begränsa ditt kontaktförfarande och din interaktion på våra Tjänster.

Workin Quo förbehåller sig rätten att begränsa din användning av Tjänsterna, inklusive ditt antal kontakter och dina möjligheter att kontakta andra medlemmar. Workin Quo förbehåller sig rätten att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot detta kontrakt eller lagen eller missbrukar Tjänsterna (t.ex. bryter mot riktlinjerna)

Ingen garanti

Detta är vår friskrivning gällande juridiskt ansvar för kvaliteten, säkerheten eller pålitligheten av våra Tjänster.

WORKIN QUO OCH DESS DOTTERBOLAG GÖR INGA UTFÄSTELSER OCH GER INGA GARANTIER FÖR ATT TJÄNSTERNA FUNGERAR UTAN AVBROTT ELLER FEL OCH TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTEN (INKLUSIVE MATERIAL OCH INFORMATION) ”I BEFINTLIGT TILLSTÅND” OCH ”BEFINTLIG TILLGÄNGLIGHET”. I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR MÖJLIGT UNDER GÄLLANDE LAGAR FRISKRIVER SIG WORKIN QUO OCH DESS DOTTERBOLAG FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA OCH LAGSTADGADE GARANTIER, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR ÄGANDERÄTT, DATARIKTIGHET, UPPHOVSRÄTTSSKYDD, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIFIKT SYFTE.

Ansvarsfrihet

Dessa är våra ansvarsbegränsningar.

I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV LAGEN (OCH OM INTE WORKIN QUO INGÅTT ETT SEPARAT SKRIFTLIGT AVTAL SOM ERSÄTTER DETTA KONTRAKT), SKA INTE WORKIN QUO OCH DESS DOTTERBOLAG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLORADE VINSTER ELLER AFFÄRSMÖJLIGHETER, SKADAT RYKTET (T.EX. STÖTANDE ELLER KRÄNKANDE UTTAL), FÖRLORAD DATA, (T.EX. DRIFTSTOPP ELLER FÖRLUST, ANVÄNDNING ELLER ÄNDRINGAR AV DIN INFORMATION ELLER DITT MATERIAL) ELLER RELATERADE, INDIREKTA, FÖLJAKTIGA ELLER STRAFFMÄSSIGA SKADESTÅND.

WORKIN QUO ELLER DESS DOTTERBOLAG ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SUMMOR SOM ÖVERSTIGER (A) DE TOTALA AVGIFTERNA SOM BETALAS ELLER FÖRFALLER TILL BETALNING TILL WORKIN QUO FÖR TJÄNSTERNA UNDER DEN PERIOD SOM TÄCKS AV DETTA KONTRAKT, ELLER (B) 1 0000 SEK.

Cookie Policy

About this cookie policy

This Cookie Policy explains what cookies are and how we use them. You should read this policy to understand what cookies are, how we use them, the types of cookies we use i.e, the information we collect using cookies and how that information is used and how to control the cookie preferences. For further information on how we use, store and keep your personal data secure, see our Privacy Policy.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: wwwWorkinQuo.se

Your current state: No consent given. Manage your consent.

What are cookies ?

Cookies are small text files that are used to store small pieces of information. The cookies are stored on your device when the website is loaded on your browser. These cookies help us make the website function properly, make the website more secure, provide better user experience, and understand how the website performs and to analyze what works and where it needs improvement.

How do we use cookies ?

As most of the online services, our website uses cookies first-party and third-party cookies for a number of purposes. The first-party cookies are mostly necessary for the website to function the right way, and they do not collect any of your personally identifiable data.

The third-party cookies used on our websites are used mainly for understanding how the website performs, how you interact with our website, keeping our services secure, providing advertisements that are relevant to you, and all in all providing you with a better and improved user experience and help speed up your future interactions with our website.

What types of cookies do we use ?

Essential: Some cookies are essential for you to be able to experience the full functionality of our site. They allow us to maintain user sessions and prevent any security threats. They do not collect or store any personal information. For example, these cookies allow you to log-in to your account and add products to your basket and checkout securely.

Statistics: These cookies store information like the number of visitors to the website, the number of unique visitors, which pages of the website have been visited, the source of the visit etc. These data help us understand and analyze how well the website performs and where it needs improvement.

Marketing: Our website displays advertisements. These cookies are used to personalize the advertisements that we show to you so that they are meaningful to you. These cookies also help us keep track of the efficiency of these ad campaigns.

The information stored in these cookies may also be used by the third-party ad providers to show you ads on other websites on the browser as well.

Functional: These are the cookies that help certain non-essential functionalities on our website. These functionalities include embedding content like videos or sharing contents on the website on social media platforms.

Preferences: These cookies help us store your settings and browsing preferences like language preferences so that you have a better and efficient experience on future visits to the website.

COOKIEDESCRIPTION
No records found

How can I control the cookie preferences ?

Should you decide to change your preferences later through your browsing session, you can click on the “Privacy & Cookie Policy” tab on your screen. This will display the consent notice again enabling you to change your preferences or withdraw your consent entirely.

In addition to this, different browsers provide different methods to block and delete cookies used by websites. You can change the settings of your browser to block/delete the cookies. To find out more out more on how to manage and delete cookies, visit wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.